Skip to Content

Home / За профила
За профила

2 СУ „Акад.Емилиян Станев“ е единственото по рода си столично училище, в което хуманитарния профил включва часове по журналистика и връзки с обществеността. Целта на преподаването е учениците, завършили този профил, да могат да започнат работа като професионални журналисти във всяка медия – радио, телевизия, вестници, списания, интернет платформи.

Освен базисни познания за оформление на статия, изготвяне на радио и телевизионни материали, учениците получават и практически познания чрез посещенията си в различни медии.

В профила е застъпено и изучаването на PR – връзки с обществеността, модерна и желана професия с възможности за отлична реализация.

Часовете по български език и литература също са значително повече, отколкото в обикновените паралелки, което гарантира добро представяне на държавните зрелостни изпити и отлична езикова култура на завършилите ученици.

Основен чужд език е английският, като в дисциплината са включени и часове по бизнес кореспонденция на английски. Часовете са практически насочени, а обучението е интензивно.

Поради големия брой желаещи, в профила е наложена следната система на балообразуване: Сборът от утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература и по история от удостоверението за завършен седми клас. Максималният бал е 36.

Ако имате допълнителни въпроси, екипът на 2 СУ е на разположение в рамките на всеки работен ден. Можете да ни посетите на място или да използвате някой от алтернативните методи за контакт ТУК.

Facebook коментари