Skip to Content

Home / За 2 СУ

Второ ЕСПУ е създадено през учебната 1974/1975 и е наименувано „Боянският майстор“ на 11.05.1975г.

Ръководството и педагогическият колектив на училището си поставят нелеката задача в новата добре оборудвана сграда да цари трудова и творческа обстановка, да се постигат високи резултати в учебно-възпитателния процес. „Боянският майстор“ става символът на един храм на просветата – от детската градина до колежа (университета).

Резултатите не закъсняват и училището става базово към ЦИИУУРК през 1978/79г.

От 25 юни 1979г. патрон е академик Емилиян Станев.

От 1980г., по идея на МНП и със съдействието на БАН, академик Благовест Сендов започва 10-годишен експеримент по проблемите на образованието, в който се включва и Второ училище!

По системата на академик Сендов /Проблемна група по образованието/ се извеждат три випуска от I до VIII клас.

Директори на училището от основаването му са:

1974 – 1976г – Иван Колев
1976 – 1983г – Васил Петров
1983 – 1998г – Лиляна Георгиева
1998 – 2006г – Ваня Кастрева-Монова
2006 – 2007г – Аксиния Борисова
2007 – 2010г – Кристина Габровска
2010 – 2012г. – Цая Йолова
2012г. – Елеонора Лилова

Училището днес

Училището предлага обучение с прием след 7-ми клас /Наредба №11/ в профили:
„Чуждоезиков“ с първи чужд език английски език, а втори – немски или испански език;
„Технологичен – Предприемачество и бизнес“ с подкрепата на Джуниър Ачийвмънт
„Хуманитарен“ с часове по Журналистика и дейности в радио, телевизия, вестници и списания.
Днес 2.СУ „Акад. Емилиян Станев” разполага с внушителна 4-етажна сграда с два корпуса, слънчеви и просторни класни стаи и кабинети, 2 физкултурни салона, актова зала, съвременна библиотека, книжарница, медицински и стоматологичен кабинет. В училищния двор е издигнат паметникът на патрона на училището – Емилиян Станев.
През годините на своето развитие училището отстоява и утвърждава своя статут, параметри и изяви. Светла диря и себеотдаване бележи професионалният и жизненият път на директорите и учителите, работили през годините в училището.
Педагогическият колектив има водещи позиции в регионалната и националната образователна система. Високите критерии задължават педагозите да бъдат аристократи на духа със самочувствие и желание за реализация. От учителя във 2 СУ се изисква много – да води и озарява с дръзновението си младите поколения, да дава знания и непрекъснато да обогатява своите, да достига до професионални и личностни висоти.
Училището разполага със специализирани кабинети по информатика, биология, физика, история и цивилизация, география и икономика, спортни салони, тенис корт.
Сериозната работа на ръководство, учители и ученици дава своите резултати. Училището ни е носител на много награди и отличия за литература, история, екология, спорт, география, математика, английски език, гражданско образование и други.
Силните страни, оформящи облика на 2.СУ „Акад. Емилиян Станев” днес, са:
√ благоприятна и творческа атмосфера за развитие на всяко дете;
√ сътрудничество между учители и ученици, външни експерти;
√ прилагане на нови образователни модели;
√ взаимна толерантност и демократичност;
√ иновационни преподавателски практики;
√ участие в проекти и конкурси на национално и международно ниво.
Гордост за училището е музеят на европейските столици, изграден с активното участие на ученици по международен проект. Учители, ученици и родители облагородиха училищния двор с изграден зелен пояс, билкова спирала и площадки за отдих и игри.
Училището ни е с доказани възможности и перспективи. То е генератор на нови идеи, актуални експерименти, среда за изява на учители и ученици.

Учениците на 2 СУ са целенасочени творчески личности, които активно се включват в проекти с международно участие, в олимпиади, състезания по родолюбие и спорт, в конкурси по изобразително изкуство.
Успешно реализирани проекти са ,,Обществени постижения “ – съвмесно с училища от страната, Полша, Сърбия и Македония.
„Европейски големи книги с приказки и легенди“ – с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси,НА ,,Сократ“. Той е част от глобалния проект ,,Обществени постижения“
Гордост за учениците, учителите и родителите са ежегодните концерти, провеждани в Зала 1 на НДК и зала „Св.София“ на Народното събрание.
Тези тържества са израз на креативността, дръзновението и съпричастието на всички към живота във 2-ро училище.
Нашият девиз: ,, Учим се днес, за да успеем утре“ най-точно представя целите и усилията на педагогическия състав 2 СУ да е сред водещите столични училища с европейски облик и висок стандарт на образование.

Facebook коментари

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*