Skip to Content

Разликите между пиара и рекламата

Разликите между пиара и рекламата

Be First!

Реклама или пиар? Тези два бранша са много различни, въпреки че често работата в тях върви ръка за ръка. Това коментират авторите в Advertising.About. Те представят няколко съществени различия в подходите на двете практики:
1. Креативен контрол срещу невъзможност за контрол
В рекламата, тъй като се заплаща за чуждото пространство и се предава съобщение с морални или друг вид послания, може да бъде наложена регулация.
Работата на пиара е да намери всички възможни начини, с които може да се осигури безплатна публичност за компанията. Какво ще решат да сложат медиите от цялата информация, която им се изпраща, и дали изобщо ще сложат нещо, е извън контрола на пиара. Затова добрите взаимоотношения между двете страни са важни.
2. Колко дълго съобщението е видимо
В рекламата, една визия може да остане видима за аудиторията в платеното пространство толкова дълго, колкото позволява маркетинг бюджета на кампанията.
В пиара се изпраща прессъобщение за новия продукт например и тази информация остава в медийното пространство като записана и излъчена веднъж. Тя циркулира само веднъж в медиите и събитието е едно.
3. Умните потребители
В рекламата те знаят, че към тях е отправено платено съобщение и че някой опитва да им продаде продукт или услуга. Затова много от тях заемат предварително отбранителна позиция.
В пиара, когато някой прочете добър отзив за продукта от трета страна или гледа телевизионен репортаж, който отразява събитието, доверието, с което се възприема информацията, се повишава.
4. Креативността и творчеството доминирират в рекламата, докато в пиара е важен усета за новина.
5. Таргетирана публика или убеден редактор
В рекламата се търси конкретната таргет аудитория, на която може да се повлияе, за да се повиши интереса към продукта или услугата.
В пиара трябва да бъде приложен правилната гледна точка в текста, правилният подход, с който да бъде убеден редактора на медията, че тази информация е важна.
6. Ограничен или неограничен контакт
В рекламата: Някои клиенти предпочитат да имат директен контакт с графичния дизайнер или копирайтъра в рекламната агенция, която подготвя кампаниите им.

Facebook коментари
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*