Skip to Content

Добър PR се прави с фантазия и любопитство

Добър PR се прави с фантазия и любопитство

Be First!

Каква е разликата между хамстера и мишката? Добрият PR. Студентите по PR научават този виц още в първи курс.

Той съвсем точно изразява философията на професията специалист по връзки с обществеността – да съумее да облече в блясък дори най-тривиалните хора, факти, продукти. Но професионалистът в тази сфера може да изгради безупречен обществен имидж също толкова успешно, колкото и с един замах да съсипе кариера, градена десетилетия.

PR е сравнително нова за България професия

– появи се преди около 15 години и бързо се превърна в мечтана кариера за много младежи. Според практиците в тази сфера обаче хората масово не са наясно какво точно представлява тяхната работа.

Често поддържането на контакти с журналистите и писането на прессъобщения са единственото, което се разбира под PR. А в действителност в някои организации връзките с медиите изобщо не са сред приоритетите. Задължения на PR специалиста може да бъдат подготовката и воденето на различни събития в организацията – пресконференции, семинари, работни срещи.

Ключовата дума за професията на PR специалиста е комуникация. Негово задължение е да предаде по подходящ начин посланията на организацията, за която работи, и така да издигне още повече нейната репутация както сред обществото като цяло, така и сред собствените й служители, партньори, клиенти. Независимо дали става дума за търговско дружество, държавна администрация или неправителствена организация, всяка структура има нужда от постоянна комуникация между различните управ­ленски нива вътре в себе си и с външния свят.

Работа на експерта по PR е да изгражда и развива цялостния образ и авторитет на организацията и нейните продукти, в този смисъл PR е повече от публичност или връзки с медиите. Той е единственият начин за успешно и продължително управление на обществения имидж­. Този подход обаче изисква всички служители в една компания да разберат значението на репутацията и начините, по които тя трябва да се възприема и следи.

Обикновено

Денят на PR специалиста започва с новините

поне по няколко телевизионни канала – български и международни, още вкъщи със сутрешното кафе. Паралелно с това се проверява електронната поща и се четат вестниците. В офиса се преглеждат новините за всички клиенти и теми, свързани с конкретния бизнес. Мобилният телефон започва да звъни най-късно в 8 сутринта. В 9.00 менид­жърите или клиентите вече искат предложения, отчети, анализи. Следва пресконференция в 11.00. Следобед е ред на срещите. Вечерта може да е заета със събитие, организирано от или за партньор или клиент.

Трудно е да се каже колко продължава нормалният работен ден. Това, че си излязъл от офиса в 6 вечерта, не означава, че повече не работиш. Когато се прибере вкъщи, PR специалистът продължава да гледа новини – в тази професия отличната информираност е задължителна. Освен общия информационен поток трябва да се следят също събитията и мненията по конкретната тема, по която се работи в дадения момент.

Ако не обичате да говорите с хората, телефонът ви да звъни постоянно, да прииждат имейли, да сте под постоянно напрежение и да поемате отговорности – не се захващайте с PR. Ако искате спокойна работа с ясни правила и време за бира с приятели всяка вечер, изберете друго поприще.Тази професия е изключително обсебваща, в извънработно време не можеш просто да изключиш от служебните си задължения.

Този работохолизъм не се научава в университета

За сметка на това там можете да получите необходимите знания в областта на комуникациите. Специалността „Връзки с обществеността“ се учи във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ и във Факултета по масови комуникации на Нов български университет (НБУ). От полза за PR специалиста може да бъде образование в сродни области като маркетинг и мениджмънт, психология, философия.

Друг възможен път към това професионално поприще е да се придобие тясна специалност, например в области като архитектура, финанси, инженерство, фармация. Такова образование дава базата от знания за управление на комуникациите на компании от съответния бранш. В такъв случай обаче допълнително образование по публична комуникация е задължително. То може да бъде под формата на магистратура или докторантура или пък специализирани курсове. Такива обучения се организират както от университетите, така и от специализирани училища като това на 2.ро СОУ „Акад.Емилиян Станев“, на London School of PR, на агенция М3 Communications и на Apeiron Communications, която е акредитиран център за квалификационните програми на британския Chartered Institute of Public Relation

БДВО вече се опитва да въведе стандарти за качество в професията. Поредна стъпка в тази посока е приемането на етичен кодекс на PR специалистите в България. Дружеството участва активно и в организацията на конференциите по PR на Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ и на летните школи на НБУ.

Добрият PR специалист трябва да умее да пише

правилно като граматика и стил, защото голяма част от работата му е свързана с подготвянето на прессъобщения, програми, проекти и т.н. От полза в PR професията би могъл да бъде и предишен опит от работа с медии, но това не е задължително условие за успех. За да си свърши добре работата, PR специалистът трябва да поддържа добри отношения с журналисти, клиенти, подизпълнители, партньори. Което означава да умее да общува с всякакви хора .Особено важ­но е да си креативен, да измислиш начин как да се откроиш сред другите. Добрият PR специалист трябва да бъде артистична личност, да търси нови форми на изразяване. Това е професия за хора с много енергия и много любопитство – те трябва да четат много, да имат широк мироглед и да актуализират непрекъснато знанията и информацията си.

Освен комуникативност и умения за работа в екип експертът по връзки с обществеността трябва да притежава железни нерви, сдържаност и позитивно отношение. PR практиците често са обградени с изнервени хора, но доб­рият PR никога не повишава тон и не реагира агресивно.

Професионалистът трябва да познава управленския процес, да може да посредничи при решаване на конфликти, да знае всичко за областта, в която работи, за да има самочувствие на специалист. Това ще му помогне да се противопоставя на решенията на клиента или работодателя си, когато е необходимо – често клиентите идват с готови решения, които обаче невинаги водят до желаната цел.

В тази професия перфектният английски е задължителен. Още един чужд език е предимство. Уменията за работа с основни компютърни програми се подразбират от само себе си.

Колко получава добрият професионалист

За да бъдеш добър в работата си, трябва да откриеш нещо, което ти харесва, да се научиш да го правиш добре, да си ангажиран с професията си и да спечелиш доверието на шефа си. Тогава можеш да искаш и да ти плащат добре. Възнаграждението зависи от опита, от конкретните задължения на PR специалиста и от фирмата, в която работи. Заплатата може да започ­не от 250 лв., ако става дума за стажант, и да стигне до 3-5 хил. лв. в големите компании. В една добра PR агенция специалистите получават средно около 1000 лв.

Освен специализираните агенции работодатели на PR специалиста могат да бъдат международни и български компании, неправителствени организации, държавни институции и дори отделни личности, които държат на добрата си обществена репутация. С разширяването на пазара и появата на нови компании тази професия има много добри перспективи за развитие .

През ХХІ век PR-ът ще се превърне в ключов бизнес инструмент, имайки предвид прогресивното увеличаване на каналите за комуникация.Все повече фирми и организации осъзнават важността на репутацията и внимателно подбират начините, по които тя ще бъде комуникирана с клиентите и обществото. До неотдавна само големите компании и държавните институциии имаха специализирани отдели за връзки с обществеността. Сега вече все повече средни и по-малки организации откриват предимствата на професионалния PR.

Facebook коментари
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*