Skip to Content

Конкурс „Училища на бъдещето“

Конкурс „Училища на бъдещето“

Be First!

Конкурсът „Училища на бъдещето” е инициатива на Фондация „Америка за България” за модернизация на учебната среда в българските училища. Целта на финансирането, предоставено от Фондация „Америка за България”, е да модернизира училищната среда чрез създаването на различни по тип образователни центрове, които отговарят на нуждите и визията на всяко училище. Новосъздадените пространства за учене ще включват центрове по природни науки/ и математика, центрове по езиково обучение, центрове по информационни технологии/ интерактивно обучение и мултифункционални пространства.

Фондация „Америка за България“ ще подкрепи проекти, които насърчават използването на съвременни образователни методи и технологии, поощряват практическата работа в училище, повишават интерактивността на учебния процес въвличат учениците в изследователска дейност за заобикалящия ги свят.

Фондацията ще подкрепи общо 15 училищни проекта в две категории: проекти на стойност до 50 000 лв.; и проекти на стойност от 50 000 лв. до 200 000 лв. Категорията с по-ниско ниво на финансиране е предвидена за училища от малки населени места или от отдалечени географски региони. Общата стойност на подкрепените проекти ще бъде до 2 000 000 лв.

Младите журналисти от 2 СОУ „Акад.Емилиян Станев“, изработиха специален клип, посветен на включването на нашето училище в конкурса, който с удоволствие ви представяме тук.

Facebook коментари
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*