Skip to Content

Училищното настоятелство благодари

Училищното настоятелство благодари

Be First!

2. СУ “Акад. Емилиян Станев“ и Училищното настоятелство ораганизираха дарителска кампания за деца в неравностойно положение от Основно училище „Христо Ботев“ с. Гълъбник, област Перник. В него се обучават ученици от І до VІІІ клас. 58 ученици са настанени в седмичното общежитие. Децата са от социално слаби семейства.
Благодарим за съпричастността!

Facebook коментари
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*