Skip to Content

Интервю с Елеонора Лилова, директор на 2ро СОУ „Акад. Емилиян Станев“

Интервю с Елеонора Лилова, директор на 2ро СОУ „Акад. Емилиян Станев“

Be First!

Кое е най-важното за да е едно столично училище модерно и желан избор от ученици и родители?
Тъй като учениците в София са много информирани и задоволени от различно естество, а родителите им са с широка култура, високи изисквания и съвсем нормално искат най-доброто за своите деца, за да е желано едно столично училище не е достатъчно да е модерно.

Ще дам пример с нашето 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”: През учебната 2012/2013 година ние обновихме базата си с 40 терминални станции, 26 мултимедийни проектори и дигитални лаборатории, а всяка бяла дъска е с възможност да се превърне в интерактивна. 42-ма учители осъвремениха квалификацията си и преподават с интерактивни уроци, а работата ни по международни и национални проекти оживява ежедневно училищния живот. Енциклопедичните дейности, които предлагаме на учениците в интернет пространството, са част от стремежа на колектива да бъдем едно елитно училище, което предлага съвременно и качествено обучение.

Но мисля, че сме желано училище не само заради качеството на материално-техническите ресурси, които предлагаме, а и защото нашите деца, децата на 2-ро, са успешни млади хора, които откриват своите възможности и намират подходящо място за изява именно с помощта на благоприятната атмосфера, съвременното обучение и правилното възпитание, което изграждаме у тях през годините. Затова смятам, че най-важното за столичното училище е то да бъде в крак с иновациите в образованието, с гражданската култура на съвременното европейско общество, с развитието на индивидуалните постижения, и да подготвя учениците да се справят с предизвикателствата на живота.

Като директор как се справяте с предизвикателствата на ежедневието?
Ежедневието ми на директор е много интересно, но и напрегнато, защото се налага да вземам бързи решения, да се съобразявам с различни хора в различни ситуации и да изпълнявам организационни, контролни и социални, функции. Справям се като се концентрирам върху спазването на законовите разпоредби и балансирам при избора на мястото на всички „актьори” на училищната сцена. Стремя се да не вземам прибързани решения, да проучвам всички гледни точки и да не меря „с двоен аршин” ученици, колеги и родители. И аз, като всички, понякога си мисля, че някои битки са изгубени, но си давам куража с мисълта „Няма невъзнаграден труд”, и така нещата с времето се подреждат.

Разкажете ни за профила на 2-ро СОУ и най-интересното, с което се стремите да привлечете прием след 7-ми клас?
За учебната 2013/2014 година предлагаме четири профила, като съчетаваме традицията в чуждоезиковото обучение и икономиката, с иновациите на журналистиката. С гордост мога да заявя, че сме единственото училище в София, което предлага интересен хуманитарен профил с допълнителни практически часове в модул „Журналистика”, които се провеждат в радио, телевизия, редакция на вестник и списание. Интересът към нея е доста голям, но и останалите профили са обновени и привлекателни за младите хора: двата профила „Чуждоезиков с английски език” са съчетани с възможността за придобиване на лицензирано свидетелство за професионална квалификация „Екскурзовод с български език, английски и немски език” и „Екскурзовод с български език, английски и испански език”. Документът е втори към дипломата за средно образование и е по образец на Министерството на образованието, младежта и науката. Той дава право на учениците да практикуват професията екскурзовод още докато са студенти – не само в България, но и в Европа – а защо не и за по-дълъг период. Възможността да съчетаеш овладяването на чужди езици с реалното им използване е неоценимо богатство и средство да успееш. Технологичният профил „Предприемачество и бизнес” е съчетан с реално обучение по създаване и реализиране на бизнес, и закриване на фирма. Така учениците още в училище ще имат знанието как да изминат целия път по регистриране на собствен бизнес с подкрепата на нашия партньор Джуниър Ачийвмънт. И четирите профила са атрактивни, интересни и полезни за бъдещето на децата.

По кои критерии, според Вас, родители и ученици правят своя избор?
Често родители и ученици избират училището предубедено, като взимат мнението на близки, съседи, роднини, колеги, което не винаги е най-добре за тях. Според мен родителите трябва да се ръководят от желанието на детето, а и най-вече от неговите възможности. Ако ученик, който е силен в българския език, отиде да учи в профил с математическа насоченост, то вместо да се развие в гимназиален етап, той ще претърпи разочарование и ще загуби доверие в собствените си сили. Немалко деца тази година пожелаха да се върнат във 2-ро училище именно поради неправилен избор след 7. клас. За съжаление при извършен план-прием промяната на профила става трудно и само някои от тях успяха да се прехвърлят отново при нас. Всичко това е свързано и с явяване на приравнителни изпити, което не е лека задача.
Критериите, от които е добре да се ръководят учениците и техните родителите, са: качество на предлагания профил; качество на училищната база; близост до дома (немалко деца изминават дълъг път всеки ден от дома до училище, което не е добър вариант, поради ред причини); благоприятен училищен климат; личностно развитие; възможности и прилагане на наученото при реализиране в живота.

Ако бяхте Министър на образованието какви биха били първите промени, които бихте направила?
Бих въвела едносменния режим в училище. България е единствената страна в Европа, която е на двусменен режим на обучение. Ранното ставане, късното прибиране, претовареното ползване на училищните бази осакатяват качеството на обучение. Наскоро бях на учебна визита в Ливърпул, Великобритания, където посетихме училища, които като база приличат на молове. Учениците с удоволствие учат в тях, чувстват се комфортно, не „бягат”. Различните индивидуални и извънкласни форми, които учениците могат да посетят след часовете, изграждат у тях полезни умения, които правят училището наистина привлекателно за младите.

За огромно съжаление нашите стандартни училищни бази не разполагат с многофункционални помещения за спорт и културни изяви, така че ако можех, бих осъвременила с дострояване остарелия сграден фонд. Но това засега са мечти…

Какво пожелавате на учениците във 2-ро училище? И какво на нашите читатели?
На учениците във 2-ро училище пожелавам да растат здрави, умни, да полагат много усилия, за да са спокойни семействата им. Да дават своя принос за развитието на 2-ро училище в близък план, а в далечен – да се реализират според труда и заслугите си.

На читателите на Diploma.bg пожелавам да преследват и постигат мечтите си, защото България заслужава да има светло и достойно поколение българи.

Интервюто е препечатано от сайта Diploma.Bg.

Facebook коментари
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*