Skip to Content

Елеонора Лилова: 2 СОУ обучава лидери, журналисти, предприемачи и екскурзоводи

Елеонора Лилова: 2 СОУ обучава лидери, журналисти, предприемачи и екскурзоводи

Be First!

Елеонора Лилова е директор на едно от най-желаните училища – 2 СОУ „Академик Емилиян Станев“ в София Има 17-годишен стаж като учител, старши учител, главен учител, директор на основно училище, а понастоящем и базов директор към СУ „Св. Кл. Охридски”.

6230Тя непрекъснато развива своята квалификация: Има придобита Първа професионално-квалификационна степен. Завършила е три магистратури в СУ: Магистърска програма „Образователен мениджмънт“; Магистърска степен по Социология – „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”; Магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика. Участвала е в Майсторски клас специализация за учители в Университета „Коперник“, Полша и методически курс в Оксфорд, Великобритания, както и в обмяна на управленски опит в Будапеща, Ливърпул и Кеймбридж. Зачислена е с Проект на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в областта „Управление на образованието” към ПУ „П. Хилендарски”.

В това интервю г-жа Лилова разказва за уникалността на 2 СОУ в София, за новия училищен ред и за новите специалности след 7-ми клас, които са привлекателни с практическата си насоченост и професионална ориентираност.

2 СОУ с право се нарича модерно училище. Какво го отличава от останалите средни общообразователни училища?

2-ро СОУ е общинско училище, но още с прекрачването на прага му се усеща, че се стремим да сме в крак с времето. Във 2-ро училище има Дух. Не е случаен девизът ни: „Като Второ няма второ“, който дава криле на нашите настоящи и бивши възпитаници и колеги. Уникален музикален звънец звучи в училищните коридори и класни стаи. Песните се избират от самите ученици от любимите им канали City TV, MTV, The Voice и др.

Поставихме контрол на достъпа за външни лица, както е в европейските училища. Влизането с електронни карти, като в метрото, осигурява защитена среда за нашите ученици. За удобство на родителите монтирахме видеодомофонна система за повикване на децата при вземането им след учебни занимания.

Всички класни стаи и кабинети разполагат с мултимедийни проектори и компютър с интернет. Спечелихме още 40 терминални станции по проект към МОН и оборудвахме нови два кабинета за чуждоезиково обучение. Компютърните ни зали от миналата година са с терминални решения от най-висок клас.

Колегите се отнасят към децата с индивидуален подход. Постепенно изучават интересите, възможностите и постиженията на отделния ученик и така градят и стимулират личността му към развитие. Всококвалифицирани специалисти са и използват все по-нови технологии в часовете си. Умеят да съчетават традиционното учене с нов тип преподаване напр. с презентации Prezi, дигитални лаборатории, творчески проекти и др.

Кои са акцентите тази година в събитийния живот на 2 СОУ?

Училищният ни живот става все по-пъстър. От тази учебна година сме и Базово училище на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Стараем се да изгоним скуката от нашето училище. Ежеседмично организираме дейности и инициативи, които разпалват учениците ни. Ще дам няколко примера.

През месец февруари приключенията на Бързоходко и Повлекана от произведението на Емилиян Станев „През води и гори“ оживяха в една специално ръчно изработена книга от природни и подръчни материали в училищната библиотека.

Наши ученици посетиха тренировъчния лагер на НАСА – „Space Camp Turkey“. Предстои да заминат следващите деца и колеги, които ще бъдат избрани с конкурс от Центъра за творческо обучение, с който си партнираме.

През ноември за първи път в България се осъществи видео-конферентна връзка на ученици от българско училище с техни връстници от училище в град Истанбул, Турция. Гордея се, че точно с ученици от нашето 2-ро СОУ се проведе този общ интерактивен урок по география, като децата и учителите общуваха на английски език.

Многобройни са призовите ни места, извоювани в спортни турнири. Училището ни няколко пъти става домакин на представяне на Добри педагогически практики за развиване на ключовите компетентности от изявени преподаватели по науки и езици.

Нашите ученици участват във викторини и състезания на Кеймбридж, тъй като втора година училището ни е асоцииран член към „Асоциацията на Кеймбридж училищата“, а ежегодно 2-ро училище е домакин на състезанията, организирани от Съюза на математиците в България.

Непрекъснато организираме събития в рамките на няколко национални и международни проекта.

Имате няколко привлекателни специалности след 7-ми клас. Със сигурност привличат интереса на ученици и на родители, може би защото са с голяма практическа насоченост? Какви са отзивите за тези специалности сред родителите и учениците?

От миналата учебна година подобрихме съществено учебните планове на паралелките с прием след 7. клас. Съчетахме завършването на средно образование с придобиването на знания и компетентности за интересни професии.

Хуманитарен профил с допълнителни часове по „Журналистика“, който е съчетан и с практически дейности в телевизия, радио и вестници. Изучават се Връзки с обществеността и Текстообработка: бизнес кореспонденция на английски език. Тази паралелка е уникална за град София. Именно защото е единствена за нея очакваме доста кандидати. Съчетана е с усвояването на два езика – английски и испански.

Технологичен профил „Предприемачество и бизнес“ с информационни технологии и учебни часове: Пазарна икономика, Маркетинг и реклама, Предприемачество, Счетоводство на предприятието. Интересни и с практическа насоченост са допълнителните часове за този профил: Бизнес английски език, Текстообработка – бизнескореспонденция на английски език, Виртуално предприятие, Учебна компания – Junior Achievement, Компютърна симулация – банките в действие.

Към двете паралелки с чуждоезиков профил Английски език с втори чужд испански или немски език прибавихме добавената практическа стойност на допълнителното обучение „География на туризма“ с придобиване на Свидетелство за професионална квалификация „Екскурзовод с български /английски /немски испански език“ от лицензиран учебен център.

Част от дейността във вашето училище е и работата по европейски проекти. Разкажете накратко за тях?

Проектите ни са много и са наситени с различни дейности, затова ще ми е трудно да бъда кратка, за да опиша работата ни по тях. Тази година спечелихме международен проект по Европейската програма Коменски – Многостранни училищни партньорства на тема „Colour My World“ с продължителност две години. Наши партньори са 9 училища от девет европейски държави. Дейностите на проекта са вписани в цветовете на дъгата. Наши учители и ученици вече посетиха Лондон, Лисабон, Талин, през октомври – Малта, а през април училището ни ще бъде домакин на 60 участници от всички девет държави.

В рамките на международен проект „Нанотехнологиите в обучението по природни науки“, се проведоха експериментални уроци в нашето училище. Темите бяха САRBON NANOTUBES, а часовете бяха съпроводени с голям брой опити и демонстрации. В резултат се провокира интерес у учениците ни към съвременните достижения и приложенията на нанотехнологиите в живота.

С помощта на ученици и учители от 2-ро СОУ се създаде уникален анимиран филм от Britten-Pears Foundation в партньорство с Британски съвет, България. В рамките на този международен проект за младите хора, се отбелязва живота и делото на британския композитор Бритън. Използвайки откъси от негово произведение, в три страни – България, Русия и Великобритания, се създадоха кратки анимации, събрани заедно, в кратък анимационен филм. Презентации на крайния продукт бяха направени в кино Barbican в Лондон.

Партньори сме и в проекта „Physically active children – healthy citizens“ – Регионални партньорства по програма „Учене през целия живот“, към Центъра за развитие на човешките ресурси. Проектът е под прякото ръководство и организация на Регионалния инспекторат по образованието, София-град. Наши гости бяха инспектората на Укмерге, както и представители на училища и спорта в Литва, които с интерес наблюдаваха демонстрации по видовете спорт, които нашето училище и клубовете по интереси предлагат. Особено впечатление направиха групите по Тенис на корт (в двора на училището имаме игрище за тенис), Футболен клуб „Национал“, Балет „Естрея“, „София Денс“ и др. Те се впечатлиха от витрината със спортните отличия на 2 СОУ. Преподавателите ни по физкултура и спорт обмениха добри практики с колегите си от Литва.

2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“ участва и в проект „Заедно в различията 2014“ съвместно с AIESEC и Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Стажанти от цял свят, преминали предварителен подбор и обучение, участват активно по график в ежедневните занятия на учениците от гимназиален етап на 2 СОУ. Темите на занятията са насочени основно към културното многообразие, кариерното развитие и професионалната ориентация. Акцентира се върху придобиването на ценни умения за презентиране, работа в екип, ефективни методи на обучение, бизнес етикет и лидерски умения.
Добрият директор трябва да проявява творчество в ръководството или да следва строги правила?
Специалистите по човешки ресурси казват, че добрият ръководител следва да умее да редува „моркова и тоягата“. Ако директорът не може да вдъхновява за творчество колектива си, то тогава ръководенето му едва ли ще дава особени резултати. Само ролята на администратор отдавна е крайно недостатъчна за съвременния училищен директор.
Напоследък се хващам, че прехвърлям моменти в работата си, когато съм въвеждала нещо ново в дневен режим, в организация или методи и всеки път в началото съм срещала огромна съпротива. Много е трудно да преглъщаш „стените“ на ограниченото мислене, традиционните представи и не на последно място навиците. Няма творчество без предизвикателство и няма сладки постижения без борба. Така че движението е необходимост.

Що се отнася до строгите правила смятам, че българите като цяло не обичаме да ги спазваме. Това нарушаване на правилници и мерки ни води до класиране към недисциплинираните общества, на които не се гледа с добро око. Знаете какво се говори за нас в ЕС – че използваме корупция, измама и действаме на принципа на „втория начин“. Интересно, че когато отидем в чужбина изведнъж сме готови да работим и да се подреждаме по техните правила, но тук е друго. Криво разбраната „свобода“ ни е за сметка на качеството. Ако започнем да зачитаме правилата, нещата ще се вкарат в правия път. Затова следва да започнем от училищата. Нека всеки да уважава правилата, които учители и директори налагаме. Родителите да имат повече вяра в преценката ни. Първата стъпка за доброто на България е сядането на една маса – родители, учители, експерти и ученици.
Няма по вдъхновяващо нещо от това да виждаш естествено разгръщащия се потенциал на всяко дете и доста професионалисти в образованието биха ни завидели, ако се съсредоточим в съчетанието на творчески заряд, иновативност и определяне на правила в училищната среда.

Какво ще пожелаете на учениците и на колегите си?

На настоящите учениците пожелавам да имат повече шансове от всички нас, големите. Да имат много ситуации на интересни преживявания и никога да не се отказват от мечтите си. Светът се подхранва с вечните мечтатели. А нека и да пътуват много по света, но винаги да се завръщат в бащината къща.

На колегите пожелавам да имат творческо вдъхновение за довършване на успешната мисия да бъдат мъдри учители. Както и да имат шанса да дочакат едно по-добро време, когато ще се оцени професионализма им и ще се повиши рейтинга им в обществото.

Източник: Diploma.Bg

Facebook коментари
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*